Sådan udbetales varme­checken til din husstand

10. august 2022 modtog over 400.000 husstande varmechecken. Udbetalingen er sket helt automatisk.

Hvis din husstand opfylder kriterierne, og automatisk kunne findes ved hjælp af de anvendte registre, skal du bare holde øje med din NemKonto.

Hvad er varme­checken?

Der er afsat 2,5 mia. kr. i støtte til dem, der er hårdest ramt af de høje prisstigninger på varme i vinteren 2021-2022.

Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb på 6.000 kr.

Varmechecken

Størstedelen af de husstande, som er berettiget til at modtage varmechecken, modtog i august 2022 automatisk 6.000 kr. Beløbet er udbetalt til den ældste i husstanden.

Har din husstand ikke modtaget varmechecken, og mener du samtidig, at din husstand er berettiget til varmechecken, kan du i første halvår af 2023 ansøge om at få udbetalt varmechecken.

Sådan udbetales varme­checken til dig

10. august 2022 modtog over 400.000 husstande varmechecken. Udbetalingen er sket helt automatisk.

Hvis din husstand opfylder kriterierne, og automatisk kunne findes ved hjælp af de anvendte registre, skal du bare holde øje med din NemKonto.

Varmechecken

Størstedelen af de husstande, som er berettiget til at modtage varmechecken, modtog i august 2022 automatisk 6.000 kr. Beløbet er udbetalt til den ældste i husstanden.

Har din husstand ikke modtaget varmechecken, og mener du samtidig, at din husstand er berettiget til varmechecken, kan du i første halvår af 2023 ansøge om at få udbetalt varmechecken.

Der er afsat 2,5 mia. kr. i støtte til dem, der er hårdest ramt af de høje prisstigninger på varme i vinteren 2021-2022.

Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb på 6.000 kr.

Hvem modtager varme­checken?

Din husstand kan få varme­checken uanset om du bor i ejer- eller lejebolig, eller er registreret som fastboende i et sommerhus

For at få varme­checken skal din husstand opfylde følgende:

≤ 650.000 kr.

Din husstands samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Husstanden omfatter de personer, der d. 1. januar 2022 var registreret på adressen.

Din boligs varmekilde

Din bolig skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af disse tre varmekilder.

 

Naturgas

Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel

Elektricitet
Det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde samt et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021

Udbetaling af varmechecken

Hvis din husstand opfyldte betingelserne blev varmechecken udbetalt automatisk til den ældste i husstanden.
Varmechecken blev udbetalt til NemKonto d. 10. august 2022.
Du kan tjekke din NemKonto her.

Spørgs­mål og svar

Hvad er varmechecken?

Varmechecken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Læs loven om varmechecken her.

Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af den 11.02.22

Over en milliard kroner til øget varmehjælp af den 30.03.22

Varmecheckens betydning for andre offentlige ydelser og gæld

Har udbetaling af varmechecken betydning for min udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i dine arbejdsløshedsdagpenge. Der er i den forbindelse tale om en arbejdsfri indtægt.

Har udbetaling af varmechecken betydning for min kontanthjælp?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din kontanthjælp.

Varmecheckens beløb, sammenholdt med din bankkontos øvrige saldo, kan dog få betydning for ydelser og tillæg i kontanthjælpssystemet, grundet den særlige formueregel der siger, at du ikke må have formue på mere end 10.000 kr. (20.000 kr. for samlevende).

Har udbetaling af varmechecken betydning for min ressourceforløbsydelse?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din ressourceforløbsydelse.

Har udbetaling af varmechecken betydning for min selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp.

Har udbetaling af varmechecken betydning for andre allerede udbetalte ydelser til dækning af varmeudgifter?
Udbetaling af varmechecken har ikke betydning for følgende typer af ydelser, som allerede er udbetalt, udbetalt som hjælp til varmeudgifter:

 • Støtte efter § 34 i lov om aktiv social politik.
 • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik.
 • Personligt tillæg efter § 14, stk. 1 eller varmetillæg efter § 14, stk. 2, i lov om social pension.
 • Varmetillæg efter § 17, stk. 1 eller personligt tillæg efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Varmechecken kan dog have betydning for fremtidige ydelser af denne type.

Kan mine kreditorer gøre udlæg i varmechecken før denne er udbetalt?
Varmechecken er beskyttet mod udlæg, der kan derfor ikke gøres udlæg heri.

Kan det offentlige modregne min gæld i varmecheckens beløb?
Gæld til det offentlige kan ikke modregnes i varmecheckens beløb.

Kan jeg registrere min husstand til en varmecheck?

Nej. Retten til varmechecken er afhængig af, at din husstand opfylder betingelserne i loven om varmechecken.

Hvem udbetales varmechecken til?

Varmechecken blev udbetalt til din husstand, hvis husstanden levede op til betingelserne for at kunne få varmechecken. Det ældste medlem af husstanden den 1. januar 2022 fik udbetalt varmechecken.

Den der var ældst i min husstand den 1. januar 2022 er gået bort, hvem får så varmechecken?
Varmechecken udbetales til den der på udbetalingstidspunktet er ældste levende person i husstanden, hvis det ældste medlem af husstanden er gået bort siden 1. januar 2022.

I de få tilfælde, hvor der er sket udbetaling til det ældste medlem af husstanden, selvom personen er gået bort, så har andre husstandsmedlemmer mulighed for at søge om varmechecken i første halvår af 2023 Du kan få direkte besked i din indbakke, når ansøgningsportalen åbner ved at tilmelde dig med din e-mail – link: https://varmechecken.dk/portal.

Er varmechecken udbetalt til det ældste medlem af husstanden og dør personen efter udbetalingen, så er det ikke muligt at søge om en varmecheck senere.

For at få udbetalt varmechecken, skal det ældste medlem have en NemKonto. Havde du ikke en NemKonto 10. august, kan du nå det endnu. Få oprettet en NemKonto inden 10 oktober 2022, så bliver varmechecken udbetalt i løbet af september eller oktober.

Har det ældste medlem ikke en NemKonto eller fået det oprettet efter den 10 oktober 2022, kan du som del af husstanden søge om varmechecken i ansøgningsrunden, der åbner i første halvår af 2023.

Læs her, hvordan du får oprettet en NemKonto – Link: https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/NemKonto

Hvordan udbetales varmechecken?

Varmechecken blev automatisk udbetalt til den ældste i husstandens NemKonto d. 10. august 2022. Læs mere om NemKonto her.

Hvornår udbetales varmechecken?

Varmechecken blev automatisk udbetalt 10. august 2022 til den ældste i husstanden. Der vil senere blive åbnet for, at husstande kan søge om varmechecken, såfremt man kan dokumentere, at husstanden er berettiget efter lovens kriterier om indkomst og varmekilde m.v., men pga. fejl i data ikke er med i den automatiske udbetaling. Læs mere om ansøgningsportalen her.

Hvad er betingelserne for at kunne få varmechecken?

Der er overordnet 3 betingelser:
 1. Der er mindst én person registreret på din husstandsadresse i Det Centrale Personregister (CPR), den 1. januar 2022 ifølge oplysninger hentet den 1. april 2022.
 2. Boligen på adressen skal ifølge oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) pr. 1. januar 2022 opvarmes via en af følgende varmekilder:
  1. Naturgas.
  2. Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel. Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1.
  3. Elektricitet og samtidig have haft et elforbrug for december 2021 på mere end 1.500 kWh.
 3. Den samlede husstandsindkomst i 2020 på adressen må ikke overstige 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Beregnet som den gældende årsindkomst for 2020 pr. 1. april 2022).

Husstand og CPR-registrering

Hvad er en husstand?
En husstand er de personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i CPR-registret, ifølge oplysninger hentet den 1. april 2022, inkl. logerende med c/o adresse og hjemmeboende børn. Man kan få varmechecken uanset om man bor i ejer- eller lejebolig, eller er registreret som fastboende i et sommerhus.

Kan jeg få udbetalt en varmecheck, hvis jeg har særlig adressebeskyttelse og ikke fremgår med en adresse af CPR-registret?
I så fald vil du ikke kunne få udbetalt en varmecheck. Din husstand kan dog være berettiget, hvis der bor andre personer som er registreret i CPR. I så fald vil den ældste registrerede person i din husstand få udbetalt varmechecken.

Varmekilde

Hvilken varmekilde skal man have for at kunne få varmechecken?
Boligen på adressen skal ifølge oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) pr. 1. januar 2022 opvarmes via en af følgende varmekilder:

 1. Naturgas.
 2. Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel. Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1.
 3. Elektricitet: Det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde samt et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

 

Kan jeg få udbetalt en varmecheck, hvis min bolig opvarmes med træpillefyr, oliefyr, jordvarme, varmepumpe, brændeovn eller gasværksgas?

 1. Luft-vand varmepumper og jordvarme: Hvis din bolig opvarmes via luft-vand varmepumper og jordvarme vil den typisk være registreret i BBR med varmekilden ”elektricitet”. Her vil din husstand være berettiget til en varmecheck, hvis denne opfylder de øvrige betingelser.
 2. Træpillefyr, oliefyr, brændeovn og gasværksgas: Hvis din bolig er registreret i BBR med en af disse varmekilder, vil din husstand som udgangspunkt ikke have ret til udbetaling af en varmecheck. Dette følger af de politiske aftaler om varmechecken, hvor man har valgt at fokusere på de varmekilder, som alt andet lige har oplevet de største varmeprisstigninger fra fyringssæsonen 2020-21 til fyringssæsonen 2021-22.

 

Kan jeg få udbetalt varmecheck, hvis min bolig opvarmes af en kombination af forskellige varmekilder, og en af dem er gas eller elektricitet?
Ja, hvis boligen er registreret med gas som den primære opvarmningskilde i BBR eller hvis boligen er registreret med elektricitet som den primære opvarmningskilde og husstanden samtidig havde et elforbrug på mindst 1.500 kWh i december 2021.

Min bolig var registret med elektricitet i BBR den 1. januar 2022, men havde et forbrug under 1.500 kWh i december 2021. Kan jeg så ikke få varmechecken?
Nej, det er en betingelse for at få varmechecken at forbruget af el var over 1.500 kWh i december 2021. Den politiske aftale om varmechecken havde til formål at hjælpe de husstande som havde de største prisstigninger på varme i fyringssæsonen 2021-22. Udgangspunktet var at inkludere varmekilder med prisstigninger i samme størrelsesorden som gasfyrede boliger. Forbrugsgrænsen for el blev fastsat til 1.500 kWh, fordi det svarede til den forventede prisstigning en husstand på 85 m2 opvarmet med gasfyr ville opleve.

Min varmekilde var registret forkert i BBR den 1. januar 2022. Kan jeg så ikke få varmechecken
Det er boligejers ansvar, at oplysningerne vedrørende husstandens varmekilde er korrekt registret i BBR. Læs mere om BBR her - https://bbr.dk/hjaelp-til-bbr.

Oplysningerne i BBR den 1. januar 2022 er lagt til grund, uanset om de svarer til de faktiske forhold. Det betyder, at hvis husstandens varmekilde ikke har været korrekt registreret denne dag, er kriterierne for varmechecken som udgangspunkt ikke opfyldt.

I visse tilfælde kan der være mulighed for at søge om varmechecken, når ansøgningsrunden åbner i første halvår af 2023 Det er der, hvor fejlregisteringen i BBR skyldes andre end husstandsmedlemmerne, f.eks. hvis en udlejer ikke har fået ændret BBR oplysningerne omkring varmekilden eller kommunen ikke har fået godkendt anmodningen om ændringerne inden 1. januar 2021. Du kan få direkte besked din indbakke, når ansøgningsportalen åbner ved at tilmelde dig med din e-mail – https://varmechecken.dk/portal

Indkomst

Medregnes mit hjemmeboende barns indkomst i husstandsindkomsten?
Ja, hvis dit barn er registreret på adressen i CPR-registret.

Hvordan opgøres husstandsindkomsten?
Husstandsindkomsten udgør summen af alle de personers indkomst for skatteåret 2020, som er registreret på adressen i CPR-registret.

Hvordan opgøres en persons indkomst for skatteåret 2020?
En persons indkomst opgøres som den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de nævnte grundbeløb og fradrag. Den gældende årsopgørelse for 2020 anvendes.

Hvordan opgøres en persons indkomst, som ikke har en gældende årsopgørelse for 2020?
I så fald anses en persons indkomst for at være:

 • 140.000 kr. for personer der den 1. januar 2022 var fyldt 30 år.
 • 90.000 kr. for personer der den 1. januar 2022 var fyldt 18 år, men ikke var fyldt 30 år endnu.
 • 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 endnu ikke var fyldt 18 år.

Er varmechecken skattefri?
Ja, varmechecken er skattefri.

Indberettes varmechecken til Indkomstregisteret?
Udbetaling af varmechecken indberettes ikke til Indkomstregistret.

Jeg opfylder kriterierne, men har ikke fået varmechecken

Vær opmærksom på, at det er den ældste i husstanden (pr. 1. januar 2022), der modtager varmechecken via NemKonto.
Der kan dog opstå fejl i registerdata. Hvis din husstand er berettiget, men ved en fejl ikke automatisk får udbetalt varmechecken, vil I senere få mulighed for at ansøge om udbetaling af varmechecken. Læs mere om ansøgningsportalen her.

Hvorfor har jeg fået varmechecken (jeg vil gerne betale tilbage)

Din hustand fået udbetalt varmechecken på 6.000 kr., fordi hustanden gennem de tilgængelige datakilder er registeret som berettiget. Uanset evt. fejlagtige oplysninger i disse datakilder, såsom forkert registeret varmekilde i BBR den 1. januar 2022, så er I forsat berettiget til varmechecken. Derfor skal I ikke tilbagebetale de 6.000 kr.

Klage

Ifølge Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 er der ikke mulighed for at klage over en afgørelse til Energistyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Få nyheder om varmechecken i din indbakke


Få direkte besked, når der er vigtigt nyt om varmechecken og når ansøgningsportalen åbner.
Du skal blot indtaste din mail nedenfor og bekræfte din tilmelding ved at klikke "bekræft", når du kort efter modtager en tilmeldingsmail. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke kan finde mailen.