For boligorganisationer

For boligorganisationer, hvor husstandes varmekilde var registret forkert i BBR den 1. januar 2022

Boligorganisationer, hvor oplysninger om bygningens varmekilde i BBR-registret ikke var ajourført den 1. januar 2022, har nu mulighed for at indsende erklæring og bilag til Energistyrelsen, hvori de under strafansvar erklærer:

  1. Ikke at have boet i hustanden forud for den 1. januar 2022.
  2. At varmekilden for den pågældende bolig faktisk var en anden end den, der var registreret 1. januar 2022 i BBR-registret.
  3. At varmekilden efterfølgende er korrekt registreret i BBR-registret, eller anmodning om rettelse i BBR er indsendt til kommunen.
  4. At oplysningerne i bilaget er korrekte.

Det indsendte materiale vil i ansøgningsportalen udgøre den dokumentation, som lejer/ansøger skal anvende for at kunne søge om en varmecheck i ansøgningsrunden.

Ansøgningen er for en lejer dermed forenklet, da lejer kun skal logge på ansøgningsportalen med NemID/MitID, se at ansøgningen er fuldt dokumenteret og derefter godkende sin ansøgning.

Udfyldt udkast til erklæring skal indsendes til Energistyrelsen i Excel-format senest den 25. november 2022, såfremt boligorganisationen ønsker at lette ansøgningsbyrden for deres lejere.  Udkastet skal i første omgang sendes til: varmecheck_udlejning@ens.dk

Boligorganisationen er forpligtet til at genindsende oplysningerne på ny, kort før ansøgningsrunden åbner. Det skyldes, at bekendtgørelsen endnu ikke er endelig.

Når bekendtgørelsen er endelig, vil vi oplyse en dato for modtagelse af endelige erklæring og bilag. Den endelige erklæring med bilag skal sendes til Energistyrelsen fra boligorganisationens e-boks.

Hent erklæringen her.